Kim jest prokurent?

Prokurent to osoba, która została upoważniona przez przedsiębiorcę do działania w jego imieniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Może to być osoba fizyczna lub prawna, a jej upoważnienie może być udzielone na podstawie umowy lub aktu notarialnego.

Zadania prokurenta

Głównym zadaniem prokurenta jest zawieranie umów w imieniu przedsiębiorcy oraz dokonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, takich jak np. zaciąganie zobowiązań czy też reprezentowanie przedsiębiorcy wobec osób trzecich.

Odpowiedzialność prokurenta

Prokurent jest odpowiedzialny za działania podejmowane w ramach swoich uprawnień, a także za ewentualne szkody wyrządzone w wyniku nieprawidłowego wykonywania swoich obowiązków. Nie ponosi odpowiedzialności za działania przedsiębiorcy, chyba że został upoważniony do ich dokonywania.

Zarobki prokurenta

Zarobki prokurenta zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj prowadzonej działalności, wielkość przedsiębiorstwa, a także od posiadanych przez niego kwalifikacji i doświadczenia. W przypadku prokurentów zatrudnionych na umowę o pracę, ich wynagrodzenie może być uzależnione od ilości wykonanej pracy lub też od osiąganych przez przedsiębiorstwo wyników finansowych. W przypadku prokurentów działających na podstawie umowy cywilnoprawnej, ich wynagrodzenie może być ustalone w formie stałej lub też uzależnione od ilości wykonanej pracy.

Franczyza jako pomysł na biznes

Franczyza to forma współpracy pomiędzy firmą macierzystą, zwaną franchisorem, a osobą lub firmą, która nabywa prawo do korzystania z marki, know-how oraz wsparcia technicznego i marketingowego franchisora, zwaną franczyzobiorcą. Franczyza jest często wykorzystywana w branży handlowej i usługowej jako sposób na rozwój biznesu.

To warto rozważyć:

Jeśli rozważasz otwarcie własnej firmy i rozważasz franczyzę jako pomysł na biznes, warto rozważyć kilka kwestii:

 1. Skąd pochodzi pomysł: czy to coś, co już znasz i lubisz, czy może coś nowego, co chciałbyś spróbować?
 2. Czy masz odpowiednią ilość funduszy, aby zainwestować w franczyzę? Franczyza wymaga zazwyczaj początkowej inwestycji w zakup licencji oraz wyposażenie i przygotowanie lokalu.
 3. Czy masz odpowiednie umiejętności i doświadczenie, aby prowadzić taki rodzaj działalności? Niektóre franczyzy wymagają specjalistycznych umiejętności lub doświadczenia, które trzeba posiadać, aby móc je prowadzić.
 4. Czy masz odpowiednią ilość czasu i zaangażowania, aby zaangażować się w taki rodzaj działalności? Franczyza wymaga zazwyczaj poświęcenia dużej ilości czasu i energii, aby odnieść sukces.

Plusy franczyzy:

 1. Możliwość korzystania z już istniejącej marki: franczyza daje możliwość korzystania z już ugruntowanej i rozpoznawalnej marki, co może pomóc w budowaniu pozycji na rynku i zdobywaniu klientów.
 2. Wsparcie techniczne i marketingowe: franchisorzy często oferują swoim franczyzobiorcom wsparcie techniczne i marketingowe, co może pomóc im w prowadzeniu biznesu.
 3. Możliwość skorzystania z już sprawdzonych rozwiązań: franczyza daje możliwość skorzystania z już sprawdzonych rozwiązań biznesowych i procedur, co może zmniejszyć ryzyko niepowodzenia.
 4. Możliwość szybkiego rozwoju: franczyza pozwala na szybki rozwój biznesu, ponieważ franchisorzy często oferują swoim franczyzobiorcom pomoc w pozyskiwaniu nowych klientów i rozszerzaniu działalności na nowe rynki.

Minusy franczyzy:

 1. Koszty: franczyza wymaga zazwyczaj początkowej inwestycji w zakup licencji oraz wyposażenie i przygotowanie lokalu, co może być kosztowne.
 2. Ograniczenie swobody działania: franczyzobiorcy są zobowiązani do stosowania się do określonych standardów i procedur określonych przez franchisora, co może ograniczać ich swobodę działania.
 3. Ryzyko niepowodzenia: choć franczyza może zmniejszać ryzyko niepowodzenia, nadal istnieje pewne ryzyko, że biznes nie osiągnie oczekiwanych rezultatów.
 4. Możliwość utraty kontroli nad biznesem: jako franczyzobiorca, masz obowiązek stosować się do określonych standardów i procedur, co oznacza, że ​​możesz mieć mniej swobody w decydowaniu o kierunku rozwoju.

Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie odpowiednim pomysłem na biznes, zalecamy skontaktowanie się z kilkoma franchisorami i zapoznanie się z ich ofertami oraz warunkami współpracy. Możesz również skorzystać z porad specjalisty ds. franczyzy lub zasięgnąć rady u osób, które już prowadzą taki rodzaj działalności.

Jak coaching biznesowy może pomóc Ci osiągnąć Twoje cele i rozwinąć Twój biznes

Większość właścicieli firm rozumie znaczenie posiadania jasnej wizji i celów, ale osiągnięcie ich bez odpowiednich wskazówek i wsparcia może być trudne. Właśnie w tym miejscu pojawia się coaching biznesowy.

Coaching biznesowy to potężne narzędzie, które może pomóc Ci przenieść Twój biznes na wyższy poziom i wprowadzić Twoją wizję w życie. Z pomocą doświadczonego coacha możesz stworzyć plan działania na rzecz sukcesu, wyznaczyć osiągalne cele i określić obszary wymagające poprawy. Na każdym kroku będziesz wspierany przez eksperta, którego wskazówki, motywacja i odpowiedzialność są niezbędne, aby utrzymać się na właściwej drodze i osiągnąć swoje cele. Dzięki coachingowi biznesowemu możesz dowiedzieć się, jak zmaksymalizować swój potencjał, zoptymalizować zasoby i przenieść swój biznes na zupełnie nowy poziom.

Czym jest coaching biznesowy?

Coaching biznesowy jest rodzajem coachingu, który skupia się na pomaganiu osobom i małym zespołom w poprawieniu ich wyników, zwiększeniu produktywności i osiągnięciu ich celów. Coachowie pracują z klientami, aby stworzyć spersonalizowany i możliwy do wykonania plan, który pomoże im osiągnąć pożądane rezultaty. Ten rodzaj coachingu jest zazwyczaj prowadzony jeden na jeden i może obejmować inne formy coachingu, takie jak mentoring, tutoring i doradztwo. Coachowie biznesowi pomagają swoim klientom wyznaczać i osiągać cele poprzez udzielanie informacji zwrotnych, ułatwianie zmian, wspieranie samoświadomości i ułatwianie odpowiedzialności. W zależności od celów Twojej firmy, coaching może pomóc Ci w podejmowaniu strategicznych decyzji, zredukować stres, poprawić komunikację, zwiększyć efektywność, rozbudować zespół, poprawić umiejętności przywódcze i wiele innych. Coaching sprawdza się zarówno jako samodzielna strategia, jak i w połączeniu z innymi technikami zarządzania. Jest świetnym narzędziem dla firm, które chcą się rozwijać, poprawić produktywność, podnieść morale oraz zachęcić do innowacji i kreatywności.

Korzyści z coachingu biznesowego

Jeśli czujesz się przytłoczony swoim biznesem lub po prostu masz wrażenie, że nie rozwijasz się tak szybko, jak byś chciał, coaching biznesowy może ci pomóc. Z pomocą coacha biznesowego możesz pokonywać przeszkody, efektywniej zarządzać czasem i szybciej osiągać zamierzone cele.

Korzyści z coachingu biznesowego obejmują:

– Zwiększona produktywność

– Lepsze podejmowanie decyzji

– Zwiększona efektywność

– Bardziej efektywna komunikacja

– Rozbudowany zespół

– Poprawione umiejętności przywódcze

– Więcej innowacji i kreatywności

Kto powinien rozważyć coaching biznesowy?

Każdy, kto czuje, że mógłby skorzystać z dodatkowego wsparcia, wskazówek i informacji zwrotnej w swoim biznesie powinien rozważyć coaching biznesowy. Coaching biznesowy jest odpowiedni dla przedsiębiorców i właścicieli małych firm, którzy doświadczają którejkolwiek z poniższych sytuacji:

– Czujesz się przytłoczony lub masz wrażenie, że nie masz wystarczająco dużo czasu, aby zrealizować wszystko, co musisz zrobić

– Chcesz zmniejszyć stres, poprawić produktywność i efektywność

– Chcesz przenieść swój biznes na wyższy poziom

– Chcesz skuteczniej zarządzać zmianami

– Chcesz poprawić komunikację między członkami zespołu

– Chcesz powiększyć swój zespół

– Chcesz poprawić swoje umiejętności przywódcze

– Chcesz zachęcić do innowacyjności i kreatywności w swoim biznesie

– Chcesz wyznaczać i osiągać cele.

Rodzaje coachingu biznesowego

Istnieje wiele różnych rodzajów coachingu biznesowego. Rodzaj coachingu, który otrzymasz, może zależeć od Twoich konkretnych potrzeb. Niektóre z najczęstszych rodzajów coachingu biznesowego to:

– Coaching strategiczny

– Coaching przywództwa

– Coaching relacji

– Coaching sprzedaży

– Coaching marketingu

– Coaching produktywności

– Coaching celów

– Doradztwo biznesowe

– Coaching projektów

Coaching strategiczny to coaching, który pomaga Ci stworzyć i wdrożyć plan strategiczny dla Twojego biznesu. Ten rodzaj coachingu jest często prowadzony w połączeniu z coachingiem marketingowym, który skupia się na tworzeniu strategii marketingowej. Coaching przywództwa pomaga Ci poprawić swoje umiejętności przywódcze, tak abyś mógł inspirować swój zespół i motywować go do osiągania celów firmy. Coaching relacji skupia się na poprawie Twoich umiejętności w zakresie relacji z klientami, członkami zespołu i innymi kluczowymi interesariuszami. Coaching sprzedaży pomaga zwiększyć skuteczność w zamykaniu transakcji i generowaniu leadów.

Jak wybrać właściwego trenera biznesowego

Wybór odpowiedniego coacha biznesowego może być trudną, ale istotną decyzją, jeśli chcesz, aby coaching był skuteczny dla twojego biznesu. Możesz zacząć od rozważenia swoich potrzeb, poziomu zaangażowania i budżetu. W zależności od Twoich konkretnych potrzeb i celów, możesz wybrać to co najlepsze dla Ciebie. Na przykład, jeśli chcesz poprawić swój marketing, możesz rozważyć coaching marketingowy. Kiedy już lepiej poznasz dostępne dla Ciebie opcje coachingu i to, co każda z nich pociąga za sobą, możesz rozpocząć proces wyboru najlepszego dla Ciebie coacha. Niektóre z rzeczy, które powinieneś rozważyć przy wyborze trenera biznesowego obejmują:

– Jakie są referencje coacha?

– Czy są doświadczeni w Twojej konkretnej branży?

– Czy mają doświadczenie w pracy z firmami takimi jak Twoja?

– Czy specjalizują się w twoim rodzaju biznesu?

– Jaką pobierają opłatę?

– Jaki jest ich styl coachingu i podejście?

– Jak często i jak długo trwają sesje coachingowe?

– Czy oferują coaching jeden na jeden czy w grupie?

– Czy oferują coaching online?

– Jakie są opinie i recenzje trenera?

Znaczenie wyznaczania celów

Cele są kamieniem węgielnym coachingu biznesowego. Są fundamentem, na którym będziesz budował swoją wizję i sukces. Cele dają ci coś, do czego możesz dążyć i mogą pomóc ci pozostać na dobrej drodze nawet wtedy, gdy chcesz się poddać. Posiadanie właściwych celów jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu, którego pragniesz w swoim biznesie. Cele pomogą nam określić, czego chcemy, stworzyć plan jak to osiągnąć i mierzyć postępy. Cele są również pomocne w utrzymaniu motywacji, skupienia i orientacji w terenie. Kiedy mamy odpowiednie cele, łatwiej będzie nam skupić się na tym, co najważniejsze w naszym biznesie. Nie wiesz od czego zacząć ustalanie celów dla swojej firmy? Oto kilka rzeczy, o których warto pamiętać:

– Cele powinny być konkretne

– Cele powinny być mierzalne

– Cele powinny być osiągalne

– Cele powinny być istotne

– Cele powinny być określone w czasie.

Jak mierzyć postęp i sukces

Może być trudno określić, kiedy zrobisz prawdziwy postęp i osiągniesz sukces. Podczas pracy nad swoimi celami pomocne może być śledzenie postępów i mierzenie sukcesu na kilka różnych sposobów. Należą do nich:

– Prowadzenie dziennika

– śledzenie metryk

– wyznaczanie celów pośrednich

– rozmawianie z innymi o swoich postępach

– robienie sobie przerwy

Koszt coachingu biznesowego

Koszt coachingu biznesowego jest bardzo zróżnicowany, w zależności od osoby coacha, jego doświadczenia i rodzaju oferowanego coachingu. Niektórzy trenerzy będą pracować z tobą na zasadzie jednorazowej, podczas gdy inni mogą oferować programy coachingowe oparte na abonamencie. W zależności od Twoich konkretnych potrzeb, możesz skorzystać z jednego rodzaju coachingu nad drugim, co może wpłynąć na koszt. Jak w przypadku każdego rodzaju inwestycji, ważne jest, aby przeprowadzić badania przed podjęciem decyzji o wyborze programu coachingowego lub coacha, z którym chcesz pracować.

Zalety pracy na etacie vs freelancin

praca na etacieDziś charakter pracy szybko się zmienia, podobnie jak oczekiwania wobec pracowników. Pracując na etacie można wiele zyskać – bezpieczeństwo, stabilność finansową i wiele innych korzyści, które freelancing czy bycie własnym szefem nie zawsze może zaoferować. Praca na etacie ma kilka zalet w stosunku do pracy samodzielnej lub zlecania jej komuś innemu. Oferuje bezpieczeństwo zatrudnienia i stałe źródło dochodu. Wiąże się to również z kilkoma korzyściami podatkowymi, których praca na własną rękę może nie oferować. W tym wpisie na blogu przedstawimy Ci zalety i wady pracy jako pracownik vs. bycie swoim własnym szefem/kontrahentem, abyś mógł podjąć świadomą decyzję, która ścieżka jest dla Ciebie idealna.

Bezpieczeństwo i stabilność finansowa

Jedną z największych zalet pracy na etacie jest bezpieczeństwo, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz swoją karierę lub nie masz na koncie żadnych sukcesów. Jeśli pracujesz na etacie, twój pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia ci ubezpieczenia , które pokrywa rachunki medyczne i utracone zarobki w przypadku obrażeń. Freelancerzy i niezależni wykonawcy muszą zadbać o zabezpieczenie siebie samodzielnie.

Ponad to mająć stałe źródło dochodu i umowę o pracę łatwiej wspomóc się finansowo i uzyskać kredyt w banku w sytuacji, w której jest taka potrzeba.

Możliwości nawiązywania kontaktów

Jeśli pracujesz w firmie, która zapewnia programy mentorskie lub szkoleniowe, masz dostęp do tych samych zasobów, z których korzystają twoi współpracownicy. Oznacza to, że możesz uczyć się od ekspertów i budować wspaniałą sieć połączeń. Praca na etacie wiąże się również z możliwością bezpośredniej współpracy z klientami, przełożonymi, mentorami i innymi osobami, które mogą pomóc w rozwoju Twojej kariery. Będziesz mieć możliwość uczenia się od osób, które mają już ugruntowaną pozycję w swoich branżach, jednocześnie nawiązując cenne kontakty, które mogą przydać się w przyszłości.

Wady pracy na etacie

Główną wadą pracy na etacie jest to, że masz mniejszą kontrolę nad swoimi godzinami pracy i ścieżką kariery. Praca jako wykonawca lub freelancer daje Ci większą swobodę w ustalaniu godzin pracy i przechodzeniu na stanowisko, które lepiej pasuje do Twojego stylu życia. Pracodawcy mają również tendencję do zatrudniania pracowników na konkretne stanowiska i może się okazać, że nie będziesz w stanie przenieść się na inne stanowisko później, nawet jeśli będziesz tego chciał. Może to być szczególnie prawdziwe w takich dziedzinach jak służba zdrowia czy rząd, gdzie często zatrudnia się pracowników na konkretne stanowisko z określonymi obowiązkami. Praca na etacie może wiązać się z większą ilością biurokracji niż praca jako wykonawca lub freelancer. Ponadto, możesz nie mieć możliwości wzięcia dodatkowych zmian lub podjęcia dodatkowej pracy, aby pokryć koszty utrzymania, jeśli będziesz tego potrzebował.

Wnioski

Jeśli jesteś studentem lub dopiero zaczynasz swoją karierę, praca jako pracownik daje ci szansę na sprawdzenie się i uzyskanie stałego dochodu. Może również pomóc Ci zbudować solidną sieć kontaktów i mentorów, którzy pomogą Ci awansować w Twojej dziedzinie. Z kolei jako wykonawca lub freelancer, masz możliwość ustalania własnych godzin pracy, oraz posiadasz większą kontrolę nad swoją pracą. Ostatecznie, decyzja pomiędzy zatrudnieniem na pełen etat a kontraktowaniem lub freelancingiem zależy od Twoich indywidualnych potrzeb.

Co to jest Google Ads?

Google Ads to usługa oferowana przez Google, która daje reklamodawcom możliwość wyświetlania reklam na stronach internetowych Google i jego partnerów. Jeśli masz zamiar rozpocząć swój własny biznes, musisz znać sposoby promowania go. Najczęstszym sposobem reklamy są reklamy internetowe, takie jak Google Ads lub reklamy na Facebooku. W dzisiejszych czasach prawie każdy właściciel firmy używa tych reklam do promowania swoich produktów. Może to być również świetny sposób na kierowanie ruchu do swojej witryny i generowanie sprzedaży w tym samym czasie. Czytaj dalej i dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o używaniu Google Ads dla swojej firmy.

Co to jest Google Ads?

Google Ads, znane również jako Google AdWords, to usługa reklamowa online, która pozwala firmom wyświetlać reklamy za pośrednictwem sieci witryn Google. AdWords jest głównym źródłem zysku firmy Google. Jest to usługa reklamowa typu pay-per-click. Google zarabia pieniądze za każdym razem, gdy reklama jest kliknięta. Jeśli jesteś właścicielem firmy, możesz skorzystać z Google Ads, aby reklamować swoje produkty lub usługi. Jest to świetny sposób, aby napędzić ruch do swojej witryny i generować sprzedaż w tym samym czasie. Jest to bardzo dobry sposób generowania ruchu  dla Twojej firmy.

Jak działa Google Ads?

Istnieją dwa sposoby na stworzenie reklamy za pomocą Google Ads:

1.Zaplanuj z wyprzedzeniem kampanię reklamową: Jest to długoterminowa strategia, która obejmuje badanie grupy docelowej, tworzenie tekstów reklam i wybieranie najlepszego umiejscowienia reklam.

2. Utwórz reklamę w miarę upływu czasu: Jest to strategia krótkoterminowa z naciskiem na natychmiastowe wyniki.

Ustawienia Google Ads

– Geografia – w tej sekcji możesz wybrać, gdzie będą wyświetlane Twoje reklamy. Możesz wybrać konkretne kraje lub kombinację krajów i regionów. Możesz nawet wybrać konkretne dzielnice w kraju, jeśli chcesz skupić swoją reklamę na mniejszym obszarze.

– Język – ustawienia tłumaczenia są ważne, aby Twoje reklamy były wyświetlane ludziom, którzy mogą je zrozumieć. Możesz użyć translatora, jeśli chcesz dodać kilka zdań w innym języku.

– Sieć – Tutaj możesz wybrać, gdzie Twoje reklamy będą pokazywane w Google. Możesz wybrać pokazywanie reklam w Google Search, YouTube lub Google Display Network.

– Devices – Tutaj możesz wybrać, na jakich urządzeniach będą pokazywały się Twoje reklamy.

– Strategia bidów – W tej sekcji możesz wybrać, jak często chcesz zwiększyć swoją ofertę, aby pozostać na szczycie wyników wyszukiwania.

Typy reklam Google Ads

Istnieje kilka typów reklam, których możesz użyć do promowania swojego biznesu za pomocą Google Ads. Oto kilka typów reklam, których możesz użyć, aby zacząć generować leady i sprzedaż już dziś.

Nagłówki – pierwszych kilka zdań w reklamie. Musisz przyciągnąć uwagę swoich klientów, aby kliknęli i przeczytali resztę reklamy. Nagłówki mogą zawierać informacje o Twoim produkcie, ofertę specjalną lub chwytliwe stwierdzenie o Twoim produkcie lub usłudze.

– Obraz – Twój obraz powinien być związany z Twoim produktem. Możesz użyć zdjęcia swojego produktu lub zdjęcia swoich pracowników.

– Opis – Twój opis powinien zawierać więcej szczegółów na temat tego, co robi Twój produkt i jakie korzyści może przynieść klientowi. Możesz również użyć tej sekcji, aby opowiedzieć o swojej firmie i jak długo jesteś w biznesie.

– Call-to-action – jest to ostatnie zdanie w reklamie. Chcesz użyć call-to-action, aby powiedzieć swoim klientom, co powinni zrobić po przeczytaniu reklamy. Możesz poprosić ich o odwiedzenie swojej strony internetowej, zadzwonić do firmy lub zapisać się na newsletter.

Optymalizacja Google Ads

Bez względu na to, jak dobre są Twoje reklamy, nie zrobią nic dobrego, jeśli ich nie zoptymalizujesz. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci zoptymalizować Twoje Google Ads.

Testuj i mierz różne warianty reklam: Testy A/B to najlepszy sposób, aby dowiedzieć się, które reklamy działają, a które nie.

Możesz przetestować różne nagłówki, zdjęcia, call-to-actions lub czas dostawy, aby zobaczyć, co działa najlepiej dla Twoich odbiorców.

Po znalezieniu najlepszego wariantu reklamy, możesz go skopiować i wkleić do różnych kampanii reklamowych. Skup się na jednej kampanii reklamowej w tym samym czasie: Łatwo jest złapać się na tworzeniu kilku kampanii reklamowych i wkładaniu w nie dużo wysiłku. Jednak może to być błąd, ponieważ może to prowadzić do mylenia klientów. Najlepiej jest skupić swoje wysiłki na jednej kampanii reklamowej w tym samym czasie. Kiedy skończysz z jedną kampanią, przejdź do następnego.

 Słowa końcowe

Google Ads, znane również jako Google AdWords, to usługa reklamowa online, która pozwala firmom wyświetlać reklamy za pośrednictwem sieci witryn Google. AdWords jest głównym źródłem zysku firmy Google. Jest to usługa reklamowa typu pay-per-click. Google zarabia pieniądze za każdym razem, gdy reklama jest kliknięta. Jeśli jesteś właścicielem firmy, możesz skorzystać z Google Ads, aby reklamować swoje produkty lub usługi. Jest to świetny sposób, aby napędzić ruch do swojej witryny i generować sprzedaż w tym samym czasie.

Savoir-vivre w biznesie

W dzisiejszym szybkim świecie biznesu kuszące jest postrzeganie etykiety jako straty czasu i czegoś, co przeszkadza w załatwianiu spraw. W końcu, jaki jest pożytek z zasad etykiety, kiedy wszystko musi być usprawnione, a efektywność jest kluczem? Etykieta jest często postrzegana jako staromodna, nieistotna i zbędna. Istnieje przekonanie, że dzisiejsi młodzi ludzie biznesu są tak skoncentrowani na osiągnięciu sukcesu, że nie mają czasu na takie drobiazgi, jak witanie się z ludźmi z uśmiechem czy oferowanie im poczęstunku. W wielu przypadkach może to być prawda, ale wiedza o tym, jak zachować się w różnych okolicznościach, ma swoje zalety. Znajomość etykiety robi również wrażenie na innych i pomaga budować zaufanie.

Nie bój się small talków

Ważne jest, aby podczas spotkania biznesowego prowadzić small talk. Jest to cenny sposób na przełamanie lodów, sprawienie, że dana osoba poczuje się komfortowo. Jest to dobry sposób, aby pokazać że jesteś zainteresowany kimś jako osobą, jak również na to żeby dowiedzieć się czegoś na temat swojego partnera biznesowego.

Uważaj jednak, aby nie stała się ona poważną dyskusją lub krytyką kultury lub pochodzenia drugiej osoby. Pamiętaj, że nie wiesz jaki dzień miała ta osoba, więc uważaj co mówisz. Bądź świadomy, że prawie każdy czuje się nieco zdenerwowany w sytuacjach biznesowych.

Jeśli czujesz się nieswojo, pamiętaj, że milczenie również jest w porządku. Cisza jest często oznaką pewności siebie i jest postrzegana jako pozytywna cecha. Daje ona możliwość zebrania myśli, a także daje partnerowi biznesowemu lub klientowi szansę na zebranie swoich.

Bądź na czas

Ani spóźnienia, ani bycie dużo przed czasem nie jest mile widziane. Jeśli się spóźnisz, będziesz musiał zrobić coś naprawdę imponującego, aby odzyskać zaufanie swojego partnera biznesowego lub klienta. Jeśli jesteś wcześnie, będziesz musiał zabić czas, a to wcale nie będzie wyglądać profesjonalnie.

Czasem jednak spóźnienia się zdarzają i nie są zależne od nas – stan zdrowia, wypadek, korek, to sytuacje które czasem dotykają każdego człowieka, więc jeśli już spóźnisz się na spotkanie biznesowe, poświęć chwilę, aby przeprosić i wyjaśnić, co się stało. Przeprosiny pokazują, że jesteś wystarczająco dojrzały, aby przyjąć odpowiedzialność za swoje działania, a to pomoże Ci odzyskać zaufanie partnera biznesowego lub klienta.

Zawsze podawaj rękę

Zawsze podawaj rękę zarówno kobietom jak i mężczyznom. Jest to oznaka szacunku, zaufania i pewności siebie. Unikaj przytulania, całowania i innych form powitania.

Jeśli chcesz kogoś przytulić, możesz to zrobić na końcu spotkania. Unikaj całowania w policzek, ponieważ jest to oznaka czułości między przyjaciółmi i nie jest odpowiednia w środowisku biznesowym.

Jeśli spotykasz się z kimś, kto nie jest bliskim przyjacielem lub członkiem rodziny, podaj rękę.

Jeśli spotykasz się z kimś, kto jest starszy lub jest bardzo ważną osobą, warto poczekać, aż ta osoba poda Ci rękę jako pierwsza. Ten gest pokazuje, że szanujesz tę osobę i nie próbujesz być nadmiernie dominujący. Dobrze jest poczekać, aż starsi ludzie podadzą Ci rękę jako pierwsi, zwłaszcza jeśli jesteś na niższym stanowisku.

 Naucz się mówić “nie” – grzecznie!

Rzadko kto potrafi powiedzieć “nie” na wszystko, ale jeśli będziesz zbyt chętny do zadowalania innych, w końcu zostaniesz wykorzystany.

Pamiętaj, że jesteś osobą niezależną i masz prawo powiedzieć “nie”. W tym samym czasie musisz być uprzejmy i pełen szacunku, kiedy to robisz. Może to być w formie długoterminowego zobowiązania, takiego jak podejmowanie zbyt wielu projektów w pracy lub jednorazowej prośby, takiej jak pożyczenie komuś pieniędzy. Jeśli musisz odmówić długoterminowemu zobowiązaniu, takiemu jak wzięcie na siebie zbyt wielu projektów w pracy, możesz grzecznie wyjaśnić swoje powody. Jeśli jest to jednorazowa prośba, taka jak pożyczenie komuś pieniędzy, możesz grzecznie odmówić, ale powinieneś zrobić to na osobności. Jeśli zrobisz to publicznie, może to być niezręczne dla dwóch stron.

Nie bój się imprez networkingowych

Wydarzenia networkingowe to najlepszy sposób na poznanie nowych ludzi i poszerzenie swojego kręgu znajomych i kontaktów biznesowych. W rzeczywistości większość ludzi sukcesu na świecie tworzy sieć kontaktów z innymi ludźmi, a jeśli jesteś osobą nieśmiałą i nie lubisz towarzystwa innych, bardzo trudno będzie Ci odnieść sukces w życiu.

Ale nie idź na imprezę networkingową z myślą o poznaniu nowych ludzi, idź po okazję biznesową. Jeśli skoncentrujesz się na możliwościach biznesowych, masz znacznie większe szanse na poznanie nowych ludzi. Nawet jeśli nie lubisz rozmawiać z ludźmi, pamiętaj, że networking to proces dwukierunkowy. Wyniesiesz z niego tyle samo, co ludzie, których spotykasz. A networking to umiejętność, której można się nauczyć dzięki praktyce.

Podsumowując

Etykietę można zdefiniować jako “zasady postępowania”, które pomagają nam zachować się odpowiednio w różnych sytuacjach. Powszechnie wiadomo, że dobre maniery zwiększają szansę na sukces w biznesie. Wiedza o tym, jak zachowywać się w różnych okolicznościach ma swoje zalety. Nie ma wątpliwości, że zwiększa szanse na sukces zarówno w biznesie, jak i w życiu osobistym. Dobre maniery są ważne w świecie biznesu.

Pokazują, że jesteś osobą, która troszczy się o innych ludzi i że jesteś godny zaufania. Etykieta może wydawać się stratą czasu i czymś, co przeszkadza w załatwianiu spraw, ale w rzeczywistości pokazuje, że masz dyscyplinę, aby poświęcić swój czas i zrobić rzeczy we właściwy sposób.

Co to jest recykling

Recykling to proces przekształcania wyrzuconych materiałów w nowe produkty. Słowo “recykling” pochodzi od skróconego wyrażenia “reduce, reuse and recycle”, które opisuje trzy główne sposoby ograniczania ilości wytwarzanych przez nas odpadów i ponownego wykorzystania tego, co możemy. Recykling zmniejsza zarówno zanieczyszczenie środowiska, jak i obciążenie zasobów naturalnych poprzez przedłużenie żywotności surowców. Pomaga również w utrzymaniu stałych dostaw surowców dla producentów i zmniejsza zapotrzebowanie na materiały pierwotne. Innymi słowy, recykling to oszczędność pieniędzy, czasu, energii i zasobów naturalnych – wszystko za jednym razem!

Co się dzieje podczas recyklingu?

Proces przekształcania wyrzuconych materiałów w nowe produkty znany jest jako recykling. Recykling to proces wykorzystywania materiałów odpadowych do tworzenia nowych produktów. Papier, plastik, metal i resztki jedzenia to tylko kilka przykładów materiałów, które można poddać recyklingowi. Istnieje wiele sposobów na recykling materiałów, w tym kompostowanie, ponowne wykorzystanie przedmiotów, rozdrabnianie i wytapianie.

 • Kompostowanie to proces biologiczny, w którym mikroorganizmy rozkładają wyrzucone materiały na kompost, który można wykorzystać w ogrodzie jako nawóz.
 • Ponowne wykorzystanie przedmiotów oznacza nadanie im nowego zastosowania, np. przekształcenie starych ubrań w szmaty lub starych magazynów w projekty rzemieślnicze. Rozdrabnianie polega na rozdrabnianiu materiałów na kawałki, aby ułatwić ich transport i przetwarzanie.
 • Wytapianie to proces przekształcania metali nieżelaznych, takich jak miedź, w stop, który można wykorzystać do stworzenia nowych produktów.

Dlaczego powinniśmy stosować recykling?

Istnieje wiele powodów, dla których warto poddawać śmieci recyklingowi. Nasz świat ma ograniczoną ilość miejsca na wysypiskach śmieci, więc chcemy mieć pewność, że wszystko, co może być ponownie wykorzystane, zostanie ponownie użyte. Recykling pomaga również chronić nasze środowisko i oszczędza zasoby naturalne, w tym paliwa kopalne. Recykling tworzy również miejsca pracy w wielu społecznościach. Recykling zmniejsza zarówno zanieczyszczenie środowiska, jak i obciążenie zasobów naturalnych poprzez wydłużenie okresu eksploatacji surowców. Pomaga również w utrzymaniu stałych dostaw surowców dla producentów i zmniejsza zapotrzebowanie na materiały pierwotne. Innymi słowy, recykling to oszczędność pieniędzy, czasu, energii i zasobów naturalnych – wszystko naraz!

Rodzaje recyklingu

Istnieją trzy główne rodzaje recyklingu: materiałowy, energetyczny i organiczny.

 • Recykling materiałów odnosi się do procesu przekształcania starych lub używanych towarów w nowe produkty. Papier, plastik, metal, szkło i złom opon to przykłady materiałów, które można poddać recyklingowi.
 • Recykling energetyczny odnosi się do procesu wytwarzania energii, która w przeciwnym razie zostałaby zmarnowana. Proces ten jest często stosowany w połączeniu z recyklingiem materiałów, gdzie para wodna powstała w procesie recyklingu jest wykorzystywana do obracania turbin, które generują energię elektryczną.
 • Recykling organiczny polega na przekształcaniu resztek żywności lub obornika w kompost lub nawóz. Resztki żywności można również przekształcić w biogaz, który można wykorzystać jako paliwo.

Jak to robić?

Po pierwsze, upewnij się, że poddajesz recyklingowi właściwe przedmioty. Większość społeczności ma strony internetowe lub aplikacje, gdzie możesz dowiedzieć się, co jest akceptowane, a co nie. Możesz też sprawdzić w lokalnym centrum recyklingu. Następnie upewnij się, że masz odpowiednie pojemniki. Pojemniki, które są jasne lub przezroczyste, pomogą upewnić się, że przetwarzasz właściwe rzeczy. Pojemniki, które są zbyt małe mogą nie być warte wysiłku, ponieważ może być konieczne rozbicie rzeczy, aby je zmieścić. Pojemniki, które są zbyt duże mogą nie być warte wysiłku, ponieważ możesz nie być w stanie ich podnieść.

Zmniejsz swoją konsumpcję

Jeśli chcesz zmniejszyć ilość odpadów, które produkujesz, zrób poniższe rzeczy:

 • zmniejsz ilość rzeczy, które kupujesz w pierwszej kolejności
 • Zanim coś kupisz, zadaj sobie pytanie, czy naprawdę tego potrzebujesz.
 • Jeśli już coś kupisz, upewnij się, że używasz tego tak długo, jak to możliwe, zanim to wymienisz. Kupuj używane rzeczy, kiedy tylko jest to możliwe. Jeśli potrzebujesz czegoś nowego, kup to używane lub kup to z drugiej ręki.
 • Kup butelkę na wodę lub kubek do kawy wielokrotnego użytku.
 • Zmniejsz swoje zużycie energii.
 • Wyłączaj światła i urządzenia, gdy nie są używane. Spróbuj zmniejszyć swoją zależność od energii elektrycznej, inwestując w panele słoneczne.

Jak osiągnąć balans między pracą a życiem?

Osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oznacza, że jesteś w stanie zarządzać swoim czasem i sprostać wymaganiom życia zawodowego i prywatnego. Jesteś w stanie zarządzać sobą, czasem swojej pracy i unikać przepracowania. Potrafisz utrzymać dobre relacje z przyjaciółmi i rodziną, jednocześnie odnosząc sukcesy w pracy. Aby to zrobić musisz nauczyć się odpuścić perfekcjonizm i priorytetyzować rzeczy które są dla Ciebie najważniejsze.

Zmienia twój perspektywę

Zbyt często okazuje się, że dajemy się wciągnąć w codzienne wymagania związane z pracą. Aby osiągnąć zdrową równowagę między życiem a pracą, ważne jest, aby wydajenie pracować w trakcie godzin pracy i nie przenosić obowiązków zawodowych do życia codzinnego.

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci osiągnąć ten cel:

– Pozostań skoncentrowany

– Unikaj rozpraszania się przez osobiste problemy kolegów lub przez chęć wielozadaniowości. Skup się na jednym zadaniu w danym czasie i poświęć mu całą swoją uwagę, aby mieć pewność, że zostanie ono wykonane prawidłowo.

– Naucz się mówić “nie” – Zdarzają się sytuacje, w których oczekuje się od Ciebie, że odpowiesz “tak” na każdą prośbę, nawet jeśli wiesz, że to spowoduje, że będziesz pracować dłużej niż to konieczne. Ważne jest, aby nauczyć się mówić “nie” w takich sytuacjach.

Przeformułuj swoje zobowiązania

Jednym ze sposobów na osiągnięcie lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym jest ponowna ocena zobowiązań, które podjąłeś wobec innych. Ważne jest, aby być uczciwym wobec siebie i innych w tym procesie. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci w tej ponownej ocenie:

– Wyznaczaj sobie realistyczne cele

– Jeśli stwierdzisz, że mówisz “tak” na wszystko, prawdopodobnie nie wyznaczasz sobie realistycznych celów. Prawdopodobnie nie dajesz sobie również wystarczająco dużo czasu na wykonanie tych zadań.

Pamiętaj o robieniu przerw

Zbyt wiele osób stara się pracować jak najwięcej godzin w każdym tygodniu. Może to prowadzić do wypalenia zawodowego i poważnych problemów zdrowotnych. Może również utrudniać osiągnięcie zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci pomóc:

– Rób przerwy co najmniej raz dziennie. Wielu ekspertów sugeruje robienie 15-minutowej przerwy co dwie godziny.

– W czasie przerw zamykaj komputer lub odkładaj papiery. W czasie przerwy nie angażuj się w obowiązki, odpowiadając na wiadomości e-mail lub prowadząc rozmowy telefoniczne.

Podsumowanie

Work-life balance to coś do czego ludzie coraz bardziej dążą. Nie jest to jednak takie proste, szczególnie w czasach kiedy każdy chce pokazać się jak najlepiej przed swoimi przełożonymi by utrzymać swoją pozycję na rynku pracy. Jednak aby móc być wydajnym pracownikiem potrzebujesz mieć do tego zasoby energetyczne i emocjonalne, których może zabraknąć jeśli nadmiernie oddajesz się pracy i zapominasz o czasie wolnym dla siebie, spędzonym z rodziniom, samym sobą, czy przyjaciółmi.

Dlaczego warto korzystać z faktoringu od Idea Money?

Nie każdy przedsiębiorca ma ten komfort, że dostaje zapłatę od razu po sprzedaży towaru. Wprost przeciwnie. W dzisiejszych czasach coraz więcej kontrahentów prosi o faktury o odroczonym terminie płatności. Tylko skąd w takiej sytuacji brać pieniądze na zapłatę własnych zobowiązań? Na to pytanie coraz częściej jest tylko jedna odpowiedź: wystarczy skorzystać z faktoringu od Idea Money. Sprawdźmy, czy oferta tej firmy faktoringowej sprawdzi się w przypadku Twojej działalności.

Czym jest Idea Money?

Zanim przejdziemy do konkretnej oferty Idea Money, dowiedźmy się czegoś więcej o tej firmie. Przede wszystkim Idea Money funkcjonuje na rynku faktoringowym już od 2012 roku i od tego czasu cieszy się coraz większym zaufaniem kolejnych przedsiębiorców.

Zresztą Idea Money regularnie zgarnia wyróżnienia, takie jak:

 • Firma Przyjazna Klientowi 2020,
 • Finansowa Marka Roku 2019,
 • Najlepszy Produkt MŚP 2018.
 • Najlepszy Produkt dla Biznesu 2018.

Jednak nagrody to tylko wisienka na torcie, a tym, co faktycznie ma znaczenie dla przedsiębiorców, jest konkretna oferta faktoringowa. Zacznijmy od tego, że Idea Money specjalizuje się w faktoringu dla:

 • małych firm,
 • średnich firm,
 • startupów,
 • jednoosobowych działalności gospodarczych,
 • freelancerów.

A co dokładanie Idea Money ma do zaoferowania tej grupie przedsiębiorców?

Zastanawiasz się, która firma ma najlepszą ofertę faktoringową dla Twojej firmy? Sprawdź Ranking Firm Faktoringowych.

 

Rodzaje faktoringu od Idea Money

Każdy, kto choć raz słyszał o faktoringu, musi zdawać sobie sprawę, jak bardzo zróżnicowana jest to usługa. Jest to oczywiście ogromna zaleta finansowania faktur, ponieważ dzięki temu praktycznie każdy przedsiębiorca może znaleźć rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w jego firmie. Idea Money doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego też oferuje swoim klientom faktoring:

 • w postaci abonamentu,
 • jako finansowanie biznesu,
 • faktoring odwrotny.

Przyjrzyjmy się bliżej każdej z tych opcji finansowania faktur.

➡ Nie wiesz, czy faktoring sprawdzi się w Twojej firmie? Sprawdź, jakie są wady i zalety faktoringu.

 

Czym jest faktoring w abonamencie od Idea Money?

Faktoring w abonamencie przeznaczony jest dla firm, które regularnie wystawiają faktury o odroczonych terminach płatności i w związku
z tym chcą korzystać z faktoringu w każdym miesiącu. W takim przypadku, dzięki abonamentowi, dana firma nie musi za każdym razem składać wniosku o przyznanie finansowania. Zamiast tego Idea Money udostępnia takiemu przedsiębiorcy limit nawet do 300 000 zł, z którego może on dowolnie korzystać w ramach umowy faktoringowej. Nie ma przy tym znaczenia, ile faktur przedsiębiorca będzie finansował w danym miesiącu. Liczy się tylko to, by zmieścił się w limicie faktoringowym, który otrzymał od Idea Money.

Dlaczego warto skorzystać z takiej oferty? Przede wszystkim przy faktoringu w abonamencie masz niemalże natychmiastowy dostęp do potrzebnej gotówki. Wystarczy, że wprowadzisz do systemu fakturę z odroczonym terminem płatności, a wszelkie formalności zostaną załatwione błyskawicznie. Poza tym w ramach abonamentu zawsze wiesz, ile zapłacisz za faktoring w danym miesiącu. Po prostu Idea Money nie nalicza żadnych dodatkowych opłat, a Ty płacisz tylko abonament w uzgodnionej kwocie. To jeszcze nie wszystko. Idea Money nie nalicza żadnych odsetek w okresie do 30 dni od chwili, gdy upłynie termin płatności danej faktury. A to oznacza, że nawet kilkunastodniowe opóźnienie w opłaceniu faktury ze strony kontrahenta nie będzie Cię nic kosztować.

 

Czym jest finansowanie biznesu od Idea Money?

A co w przypadku przedsiębiorców, którzy tylko od czasu do czasu wystawiają faktury o odroczonym terminie płatności? Właśnie z myślą o takich firmach Idea Money przygotowała ofertę finansowania biznesu. W tym przypadku możesz korzystać z faktoringu, kiedy akurat masz taką potrzebę bez żadnych dodatkowych zobowiązań. Po prostu, gdy chcesz finansować jakąś fakturę, przekazujesz ją do Idea Money. Następnie faktor weryfikuje ją, a następnie wypłaca Ci do 100% wartości brutto danej faktury. W ten sposób Ty szybko otrzymujesz niezbędne środki, a Twój kontrahent rozlicza się z faktorem w terminie określonym na fakturze.

Dodajmy jeszcze, że z tego rodzaju faktoringu mogą korzystać przedsiębiorcy już od pierwszego dnia prowadzenia działalności.

Prowadzisz niewielką działalność gospodarczą? Sprawdź, co powinieneś wiedzieć o mikrofaktoringu.

 

Czym jest faktoring odwrotny od Idea Money?

Faktoring odwrotny sprawdza się wtedy, gdy Twój dostawca nie wystawia faktur o odroczonych terminach płatności. Wówczas nie musisz wydawać własnych środków, aby zakupić niezbędny towar. Wystarczy, że zgłosisz się do Idea Money, a w ramach faktoringu odwrotnego to właśnie faktor zapłaci Twojemu dostawcy. Dzięki temu Ty od razu otrzymasz zakupiony towar, ale zapłacisz za niego w późniejszym terminie już bezpośrednio do Idea Money.

➡ Czy wiesz, że banki również zajmują się finansowaniem faktur? Sprawdź, na czym polega faktoring bankowy.

 

W Idea Money możesz dopasować ofertę faktoringu do swoich potrzeb. Jeśli wystawiasz wiele faktur o odroczonych terminach płatności, korzystaj z faktoringu w abonamencie. Jeśli tylko od czasu do czasu chciałbyś skorzystać z faktoringu, postaw na finansowanie dla biznesu. A jeśli chcesz zapłacić dostawcy w późniejszym terminie, sięgnij po faktoring odwrotny. Wszystkie te usługi znajdziesz w ofercie Idea Money.

 

 

 

Podróże służbowe: praktyczny poradnik

Podróże służbowe są często niezbędne dla profesjonalistów, aby spotkać się z klientami czy uczestniczyć w ważnych spotkaniach i szkoleniach. Jednak podróże służbowe mogą być kosztowne i czasochłonne. Aby zmniejszyć koszty i zoptymalizować budżet na podróże, należy zrozumieć zakres potrzeb związanych z podróżami służbowymi oraz to, jak różne miejsca docelowe wpłyną na działalność firmy. Następnie można opracować strategiczny plan zarządzania wydatkami na podróże służbowe, aby nie stały się one niepotrzebnym obciążeniem finansowym. W tym wpisie omówimy wszystko, co należy wiedzieć o zarządzaniu budżetem na podróże służbowe, aby były one opłacalne i pozostawiały dużo miejsca w miesięcznym planie wydatków na inne ważne rzeczy, takie jak czynsz i media.

Co to jest budżet na podróże służbowe?

Budżet na podróże służbowe to plan wydatków na podróże służbowe. Przedstawia on koszty związane z podróżami służbowymi i pozwala zaplanować te wydatki. Dzięki temu masz kontrolę nad tym, jak bardzo budżet podróży wpłynie na Twój miesięczny dochód. Budżet na podróże służbowe obejmuje zarówno koszty podróży służbowych, jak i czas spędzony w podróży służbowej:

– Koszty: takie jak bilet lotniczy, wynajem samochodu, jedzenie i zakwaterowanie.

– Czas: np. czas potrzebny na dotarcie do celu podróży, zarówno samochodem, pociągiem, jak i samolotem.

– Podatki i dopłaty: takie jak podatek od sprzedaży w cenie biletu lotniczego, opłaty lotniskowe, dopłaty paliwowe i opłaty za obsługę pasażerów.

Dlaczego ważne jest zarządzanie budżetem na podróże służbowe?

Podróże służbowe są istotną częścią wielu karier, ale podróże mogą być kosztowne. Dlatego ważne jest zarządzanie budżetem na podróże służbowe, aby uniknąć popadnięcia w długi z powodu częstych wyjazdów.

Na przykład:

– Jeśli podróżujesz samochodem lub samolotem, musisz zapłacić za parking i paliwo.

– Jeśli lecisz samolotem, musisz zapłacić za bilet.

– Jeśli odwiedzasz klientów lub bierzesz udział w konferencji, będziesz potrzebował miejsca na nocleg.

– W wielu krajach trzeba będzie zapłacić za ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie pojazdu.

– Być może trzeba będzie również zapłacić za jedzenie i rozrywkę.

Jak zbudować strategiczny plan dla budżetu na podróże służbowe?

Budżet na podróże służbowe powinien być częścią Twojego ogólnego planu biznesowego. Jeśli nie masz jeszcze biznes planu, zalecamy jego stworzenie, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć cele biznesowe i sposób ich realizacji. Budżet na podróże służbowe powinien odzwierciedlać częstotliwość podróży służbowych oraz miejsca, które trzeba odwiedzić. Powinien również uwzględniać to, na ile możesz sobie pozwolić, aby wydać na każdą podróż. Pierwszym krokiem w budowaniu budżetu na podróże służbowe jest zrozumienie potrzeb związanych z podróżami służbowymi i ich kosztów.

– Opłaty lotnicze: ile razy trzeba lecieć? Dokąd trzeba polecieć?

– Parking lub transport publiczny: czy trzeba jechać do miejsca docelowego? – Zakwaterowanie: gdzie będziesz mieszkać podczas podróży służbowej?

– Wynajem pojazdu: czy potrzebujesz samochodu? Jeśli tak, to czy planujesz zwrócić go w tym samym miejscu czy podrzucić w innym?

– Jedzenie: gdzie i kiedy będziesz jadł podczas podróży służbowej?

– Rozrywka: co będziesz robić podczas podróży służbowej?

– Ubezpieczenie zdrowotne: czy potrzebujesz ubezpieczenia podczas pobytu poza miejscem zamieszkania?

Podsumowanie

Podróże służbowe są stałym i ważnym elementem funkcjonowania wielu firm. Jednak żeby przynosiły one odpowiednie korzyści i nie generowały zbyt dużych kosztów należy je dobrze zaplanować. Dobrze jest zastanowić się nad środkiem transportu, kosztami obowiązującymi w danej destynacji, miejscem na nocleg itp. Jeśli odpowiedni rozeznasz miejsce w które się udajesz, masz szansę na spore zminimalizowanie kosztów.